Rozpočet 2022

Saldo
stav ke dni 13.06.2022
Schválený rozpočet 336 458 643 Kč -90 808 948 Kč
(splátka půjčky 7 952 716 Kč)
Schválený rozpočet 427 267 591 Kč
Upravený rozpočet 344 271 031 Kč -106 337 577 Kč
(splátka půjčky 7 952 716 Kč)
Upravený rozpočet 450 608 608 Kč
běžné příjmy 337 407 858 Kč běžné výdaje 320 337 015 Kč
ostatní příjmy 6 863 173 Kč Stav ke dni 14.06.2022 ostatní výdaje 130 271 592 Kč velké opravy 12 452 559 Kč investice 117 819 033 Kč
Skutečnost 181 742 121 Kč 45 005 307 Kč
(splátka půjčky 3 395 715 Kč)
Skutečnost 136 736 814 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Rekonstrukce komunikace K Lesíku 1074 19 793 739 Kč
Bezpečné chodníky - chodník Dr. Janského 1106 11 409 933 Kč
Rekonstrukce ulice Arbesova 1121 10 347 261 Kč
VaK ulice U Vodárny 1069 6 155 331 Kč
Ovál - sociální zařízení 1089 5 500 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Silnice - běžné výdaje 2212000000001 6 321 810 Kč
Voda - běžné výdaje 2310000000001 1 700 000 Kč
OTS - běžné výdaje 3639000000001 700 000 Kč
ČOV, kanalizace - běžné výdaje 2321000000001 676 499 Kč
Nová MŠ Husova 983 450 000 Kč