Rozpočet 2020

Saldo
stav ke dni 13.09.2020
Schválený rozpočet 355 231 820 Kč -16 985 263 Kč
(splátka půjčky 13 149 716 Kč)
Schválený rozpočet 372 217 083 Kč
Upravený rozpočet 361 434 016 Kč -17 784 482 Kč
(splátka půjčky 13 149 716 Kč)
Upravený rozpočet 379 218 498 Kč
běžné příjmy 315 252 988 Kč běžné výdaje 278 400 941 Kč
ostatní příjmy 46 181 029 Kč Stav ke dni 14.09.2020 ostatní výdaje 100 817 557 Kč velké opravy 23 383 973 Kč investice 77 433 584 Kč
Skutečnost 261 543 270 Kč 58 345 455 Kč
(splátka půjčky 5 432 444 Kč)
Skutečnost 203 197 815 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Rekultivace skládky U Dubu 12008 35 988 157 Kč
Pozemek s nemovitostí č. p. 120 1086 7 142 063 Kč
1012 1012 3 233 009 Kč
Kulturní sál v Centru Vráž 889 2 900 000 Kč
Rekonstrukce ul. Zdeňka Škvora 1008 2 655 552 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Silnice - běžné výdaje 2212000000001 15 670 798 Kč
Voda - běžné výdaje 2310000000001 2 606 100 Kč
ČOV, kanalizace - běžné výdaje 2321000000001 950 000 Kč
OTS - běžné výdaje 3639000000001 600 000 Kč
Veřejné osvětlení - běžné výdaje 3631000000001 436 021 Kč