Rozpočet 2023

Saldo
stav ke dni 27.12.2023
Schválený rozpočet 383 159 839 Kč -107 275 535 Kč
(splátka půjčky 4 645 716 Kč)
Schválený rozpočet 490 435 374 Kč
Upravený rozpočet 410 422 145 Kč -104 133 750 Kč
(splátka půjčky 10 584 486 Kč)
Upravený rozpočet 514 555 895 Kč
běžné příjmy 390 159 190 Kč běžné výdaje 362 305 168 Kč
ostatní příjmy 20 262 956 Kč Stav ke dni 09.11.2023 ostatní výdaje 152 250 728 Kč velké opravy 26 426 154 Kč investice 125 824 573 Kč
Skutečnost 395 215 717 Kč 34 105 083 Kč
(splátka půjčky 10 584 486 Kč)
Skutečnost 361 110 635 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
2310001 2310001 9 867 413 Kč
Silnice - běžné výdaje 2212000000001 6 976 446 Kč
Voda - běžné výdaje 2310000000001 3 304 341 Kč
Místní správa ostatní - běžné výdaje 6171000000001 926 315 Kč
ČOV, kanalizace - běžné výdaje 2321000000001 775 244 Kč