Rozpočet 2019

Saldo
 
Schválený rozpočet 296 276 318 Kč -80 010 410 Kč
(splátka půjčky 13 392 202 Kč)
Schválený rozpočet 376 286 728 Kč
Upravený rozpočet 303 756 583 Kč -74 869 377 Kč
(splátka půjčky 13 392 202 Kč)
Upravený rozpočet 378 625 961 Kč
běžné příjmy 289 849 328 Kč běžné výdaje 259 747 838 Kč
ostatní příjmy 13 907 256 Kč Stav ke dni 31.01.2019 ostatní výdaje 118 878 123 Kč velké opravy 6 117 950 Kč investice 112 760 173 Kč
Skutečnost 0 Kč 0 Kč Skutečnost 0 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
776 776 54 160 000 Kč
1021 1021 15 200 000 Kč
983 983 10 520 000 Kč
12008 12008 5 000 000 Kč
3631000000002 3631000000002 4 580 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
2310000000001 2310000000001 1 750 000 Kč
2321000000001 2321000000001 1 100 000 Kč
2212000000001 2212000000001 910 000 Kč
3639000000001 3639000000001 500 000 Kč
5311000000001 5311000000001 250 000 Kč