Rozpočet 2019

Saldo
stav ke dni 28.07.2019
Schválený rozpočet 296 276 318 Kč -80 010 410 Kč
(splátka půjčky 13 392 202 Kč)
Schválený rozpočet 376 286 728 Kč
Upravený rozpočet 399 087 123 Kč -43 119 193 Kč
(splátka půjčky 13 392 202 Kč)
Upravený rozpočet 442 206 316 Kč
běžné příjmy 301 806 762 Kč běžné výdaje 266 326 825 Kč
ostatní příjmy 97 280 362 Kč Stav ke dni 29.07.2019 ostatní výdaje 175 879 491 Kč velké opravy 7 407 697 Kč investice 168 471 794 Kč
Skutečnost 210 981 005 Kč 27 674 371 Kč
(splátka půjčky 7 564 457 Kč)
Skutečnost 183 306 634 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Radnice 776 60 837 660 Kč
Rekultivace skládky U Dubu 12008 33 869 891 Kč
Přístavba a nástavba ZŠ Mokropsy 1021 16 131 273 Kč
Nová MŠ Husova 983 11 925 105 Kč
1020 1020 8 377 017 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
2310000000001 2310000000001 2 138 420 Kč
2212000000001 2212000000001 1 130 390 Kč
2321000000001 2321000000001 949 996 Kč
3113000000001 3113000000001 663 461 Kč
3639000000001 3639000000001 500 000 Kč