Rozpočet 2023

Saldo
stav ke dni 27.12.2023
Schválený rozpočet 383 159 839 Kč -107 275 535 Kč
(splátka půjčky 4 645 716 Kč)
Schválený rozpočet 490 435 374 Kč
Upravený rozpočet 410 361 506 Kč -104 133 750 Kč
(splátka půjčky 10 584 486 Kč)
Upravený rozpočet 514 495 256 Kč
běžné příjmy 390 098 550 Kč běžné výdaje 361 411 663 Kč
ostatní příjmy 20 262 956 Kč Stav ke dni 04.09.2023 ostatní výdaje 153 083 592 Kč velké opravy 24 717 581 Kč investice 128 366 012 Kč
Skutečnost 298 953 556 Kč 38 560 185 Kč
(splátka půjčky 10 584 486 Kč)
Skutečnost 260 393 371 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Voda - běžné výdaje 2310000000001 13 429 288 Kč
Silnice - běžné výdaje 2212000000001 5 425 056 Kč
Místní správa ostatní - běžné výdaje 6171000000001 955 000 Kč
ČOV, kanalizace - běžné výdaje 2321000000001 775 244 Kč
Byty - běžné výdaje 3612000000001 594 058 Kč