Rozpočet 2024

Saldo
stav ke dni 29.01.2024
Schválený rozpočet 401 391 072 Kč -135 430 666 Kč Schválený rozpočet 536 821 738 Kč
Upravený rozpočet 401 855 222 Kč -136 943 604 Kč Upravený rozpočet 538 798 826 Kč
běžné příjmy 397 923 104 Kč běžné výdaje 367 653 264 Kč
ostatní příjmy 3 932 118 Kč Stav ke dni 25.01.2024 ostatní výdaje 171 145 562 Kč velké opravy 21 851 378 Kč investice 149 294 184 Kč
Skutečnost 18 481 387 Kč 18 623 951 Kč Skutečnost -142 564 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Územní rozvoj - investiční výdaje 3636000000002 18 544 700 Kč
Nový hřbitov na Vráži 12011 17 825 660 Kč
OI - investiční výdaje 6171100000002 16 175 000 Kč
Viladům pro učitele 1110 15 000 000 Kč
Voda - investiční výdaje 2310000000002 12 300 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Silnice - běžné výdaje 2212000000001 8 370 000 Kč
Voda - běžné výdaje 2310000000001 3 500 000 Kč
ČOV, kanalizace - běžné výdaje 2321000000001 3 260 000 Kč
Místní správa ostatní - běžné výdaje 6171000000001 1 640 000 Kč
OTS - běžné výdaje 3639000000001 900 000 Kč