Rozpočet 2022

Saldo
stav ke dni 24.10.2022
Schválený rozpočet 336 458 643 Kč -90 808 948 Kč
(splátka půjčky 7 952 716 Kč)
Schválený rozpočet 427 267 591 Kč
Upravený rozpočet 347 429 308 Kč -106 337 577 Kč
(splátka půjčky 7 952 716 Kč)
Upravený rozpočet 453 766 884 Kč
běžné příjmy 340 166 135 Kč běžné výdaje 325 866 744 Kč
ostatní příjmy 7 263 173 Kč Stav ke dni 10.12.2022 ostatní výdaje 127 900 141 Kč velké opravy 13 337 630 Kč investice 114 562 511 Kč
Skutečnost 324 484 618 Kč 36 948 550 Kč
(splátka půjčky 6 112 287 Kč)
Skutečnost 287 536 068 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Rekonstrukce komunikace K Lesíku 1074 19 808 985 Kč
Bezpečné chodníky - chodník Dr. Janského 1106 11 742 182 Kč
Rekonstrukce ulice Arbesova 1121 10 347 261 Kč
VaK ulice U Vodárny 1069 6 172 089 Kč
Ovál - sociální zařízení 1089 4 832 517 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Silnice - běžné výdaje 2212000000001 6 703 981 Kč
Voda - běžné výdaje 2310000000001 2 000 000 Kč
OTS - běžné výdaje 3639000000001 700 000 Kč
ČOV, kanalizace - běžné výdaje 2321000000001 676 499 Kč
Nová MŠ Husova 983 450 000 Kč